Мога ли да върна закупената от мен стока?

Според българското законодателство имате право в рамките на 14 дена от датата на закупуване да върнете стоката. Може да направите това в нашия физически магазин на адрес: гр. София, бул. Владимир Вазов №21 или по куриер на адрес гр. София,пощенски код 1510, бул. Владимир Вазов №21. За целта попълнете този формуляр (download). Стоката трябва да е в същия вид в който е получена, без следи от употреба. Разходите по куриер се поемат от клиента.

Не съм сигурен/а какво точно ми трябва. Може ли да ме консултирате?

Ако не сте сигурен/а какво точно ви трябва, по добре да се консултирате първо с нашите експерти. Може да се обадите на тел: 0878810072 или 02/9429057

Пожарогасителят, който съм закупила преди година не е ползван, трябва ли да бъде сервизиран?

Всички носими и возими пожарогасители,спрямо Наредба 8121з-647 от 2014 г., независимо дали са ползвани, трябва да минат през задължителна проверка 12 месеца след датата на закупуване. Дори и видимо пожарогасителят да изглежда изряден, атмосферните условия в които се съхранява може да повлияят на съдържанието и да направят пожарогасителят нефункциониращ.

Извършвате ли проверка и сервиз на пожарогасители?

Да, фирма Солти ЕООД е лицензирана от органите на реда да извършва проверки и сервиз на пожарогасители. Ние притежаваме всички необходими резервни части и можем да извършим качествено годишното обслужване на вашите пожарогасители.

Може ли да ви се обадя по телефона и да вземете моят пожарогасител за сервиз?

Ако сключите договр за обслужване с нас, то ние поемаме транспортирането и връщането на вашите пожарогасители, като за времето през което са в нашият сервиз осигуряваме заместващи пожарогасители. За повече информация може да се свържите с нашите служители на тел: 0878810072 или 02/9429057

Какво представлява годишното обслужване на пожарогасителите?

Годишното обслужване на пожарогасителите включва:
– де-асемблирането на компонентите на пожарогасителя;
– регенериране или смяна на пожарогасителното вещество, ако е необходимо;
– смяна на уплътненията на пожарогасителя;
– проверка за изправност на средствата за измерване на налягането (манометър);
– визуална инспекция на всички компоненти на пожарогасителя;
– претегляне на пожарогасителя;
– асемблиране и пломбиране на пожарогасителя;Презареждането (или заверката) на пожарогасителите се извършва в съответствие с БДС ISO 11602-2 от лицензирани за дейността фирми и техници. Съгласно действащата нормативна уредба в областта на пожарната безопасност, пожарогасителите следва да се обслужват веднъж годишно, освен ако не се е наложило използване на пожарогасителя, веднага след което се извършва презареждане.

Използвах пожарогасителят, но има още съдържание в него и не е изминала година от последната му заверка, трябва ли да го сервизирам?

Да, пожарогасителя трябва да бъде презареден отново, независимо, че не са изминали 12 месеца от последната проверка и има още съдържание в него

Трябва ли пожарогасителите за автомобил да бъдат сервизирани веднъж годишно?

Да, пожарогасителите за автомобил (обикновенно 1 или 2 кг прахови пожарогасители) попадат под същите изисквания като всички други возими и носими пожарогасители и трябва веднъж на 12 месеца да бъдат проверени за изрядност. Органите на реда имат право да ви санкционират, ако това не е спазено.